Khước từ

Dữ liệu trên trang web này chỉ dành cho thông tin của bạn. Nó không cấu thành lời khuyên đầu tư, hoặc lời khuyên về thuế hoặc các vấn đề pháp lý.

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư cũng như không cấu thành lời đề nghị mua hoặc bán hoặc lời mời chào mua hoặc bán cổ phiếu hoặc đơn vị trong bất kỳ quỹ đầu tư hoặc các công cụ tài chính khác được mô tả trên này trang mạng. Ngoài ra, thông tin được cung cấp trên trang web này không chứa bất kỳ lời đề nghị, khuyến nghị hoặc xúi giục nào để ký kết bất kỳ hợp đồng nào về dịch vụ tài chính (ví dụ: quản lý tài sản) hoặc để ký kết bất kỳ loại hợp đồng nào khác (ví dụ như thỏa thuận của Family Office). Đặc biệt, thông tin này không được sử dụng thay thế cho các lời khuyên liên quan đến đầu tư và sản phẩm phù hợp. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả thông tin giá cả đều không ràng buộc.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về ý nghĩa của thông tin được cung cấp ở đây, vui lòng liên hệ với cố vấn tài chính của bạn hoặc bất kỳ cố vấn chuyên nghiệp độc lập nào khác.

Yêu cầu một liên kết đăng ký

Xin chúc mừng!

Bạn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình là đăng ký làm thành viên của HyperFund.

Jonas & Morgan

hội thảo trên web bằng tiếng Thụy Điển

CHỦ NHẬT 6 giờ chiều GMT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

ROSIE

hội thảo trên web bằng tiếng Tây Ban Nha

Thứ Bảy & Thứ Bảy 9 giờ tối EDT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KRIS

hội thảo trên web bằng tiếng Hà Lan

Mỗi Thứ Bảy, 6:30 CH theo giờ GMT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KRIS

hội thảo trên web bằng tiếng Pháp

Mỗi THÁNG & THỨ SÁU 6:30 CH theo giờ GMT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

M. MULCAHY

hội thảo trên web

BST 2 giờ chiều thứ Hai hàng tuần

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KEITH W.

hội thảo trên web

BST 8 giờ tối và thứ sáu hàng tháng

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KALPESH

hội thảo trên web

Mỗi TUE, WED & THU 6h30 PM EST / EDT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

Ở TRONG

hội thảo trên web

Mỗi 7 giờ tối theo giờ EST / EDT HÀNG TUẦN

Thời gian ở các thành phố khác nhau

HỎI CHÚNG TÔI

Hãy hỏi bất cứ điều gì về HyperFund và chúng tôi sẽ gửi cho bạn câu trả lời rất nhanh.