bản văn

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu theo Mục 10 và 24 của Đạo luật dữ liệu cá nhân 523/1999 và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR). Chuẩn bị vào ngày 18.10.2018.

ĐĂNG KÝ

Asport ou, Estonia
Seppo Metsälä
[email protected]

LIÊN HỆ NGƯỜI ĐỂ ĐĂNG KÝ VẤN ĐỀ

Seppo Metsälä - [email protected]

TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

TOP TEAM - đăng ký khách hàng.

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Mục đích của việc đăng ký là duy trì sổ đăng ký khách hàng của TOP TEAM và xử lý, lưu trữ các đơn đặt hàng của khách hàng và quản lý mối quan hệ với khách hàng. Thông tin trong sổ đăng ký có thể được sử dụng trong sổ đăng ký của TOP TEAM để nhắm mục tiêu quảng cáo mà không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.

THÔNG TIN NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

Sổ đăng ký khách hàng bao gồm một sổ đăng ký, trong đó thông tin về khách hàng được lưu trữ như sau:

1) thông tin liên hệ của khách hàng để cho phép đặt hàng và cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, số điện thoại của người liên hệ của khách hàng và thông tin cần thiết để thanh toán.

2) thông tin cần thiết để duy trì một giao dịch tín dụng khả thi

3) thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, giao hàng, trả lại và các khiếu nại mà khách hàng đã đặt hàng

Dữ liệu sẽ được lưu giữ ít nhất sáu năm.

NGUỒN THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN

Thông tin liên hệ và khách hàng của sổ đăng ký được lấy từ chính khách hàng khi anh ta đặt hàng dịch vụ hoặc thông qua các thông báo và liên hệ khác của khách hàng.

CHUYỂN DỮ LIỆU VÀ CHUYỂN DỮ LIỆU RA NGOÀI EU HOẶC KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU

Thông tin tên và địa chỉ từ sổ đăng ký khách hàng chỉ có thể được cung cấp cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của TOP TEAM. Dữ liệu cá nhân được bảo vệ theo yêu cầu của Đạo luật dữ liệu cá nhân.

CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Không có tài liệu hướng dẫn sử dụng nào cả.

Dữ liệu được xử lý bởi máy tính chỉ có thể được xử lý bởi các nhân viên đã thỏa thuận riêng, mỗi người trong số họ có ID người dùng và mật khẩu riêng của mình trong hệ thống. Tính bảo mật ràng buộc đối với nhân viên xử lý dữ liệu khách hàng. Hệ thống thông tin được bảo vệ bằng tường lửa chống lại các liên lạc bên ngoài. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba do nghĩa vụ báo cáo hợp pháp hoặc theo yêu cầu riêng của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

QUYỀN KIỂM TRA

Theo quy định chung, mỗi khách hàng TOP TEAM có quyền kiểm tra thông tin của chính mình trong sổ đăng ký khách hàng TOP TEAM. Các yêu cầu xác minh phải được gửi bằng văn bản tới địa chỉ e-mail mà từ đó các yêu cầu được chuyển đến người chịu trách nhiệm duy trì dữ liệu khách hàng. TOP TEAM có thể, nếu cần, yêu cầu ứng viên chứng minh danh tính của mình. TOP TEAMTOP TEAM sẽ trả lời khách hàng trong thời hạn do Quy định bảo vệ dữ liệu của EU quy định.

QUYỀN YÊU CẦU CHỈNH SỬA THÔNG TIN

Mọi khách hàng của TOP TEAM đều có quyền yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác của họ. Các yêu cầu sửa chữa phải được giải quyết bằng văn bản đến địa chỉ mà từ đó chúng được chuyển đến người chịu trách nhiệm duy trì dữ liệu khách hàng. Nếu cần thiết, TOP TEAM có thể yêu cầu ứng viên chứng minh danh tính của mình. TOP TEAM sẽ trả lời khách hàng trong thời gian quy định trong quy định bảo vệ dữ liệu của EU.

CÁC QUYỀN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chủ thể dữ liệu có quyền cấm TOP TEAM xử lý dữ liệu cá nhân về anh ta để quảng cáo trực tiếp, bán hàng theo khoảng cách và tiếp thị trực tiếp khác, cũng như nghiên cứu thị trường và quan điểm. Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình khỏi danh sách TOP TEAM. Yêu cầu sẽ được thực hiện trừ khi việc xóa dữ liệu bị ngăn cản bởi luật pháp, hóa đơn mở hoặc hành động khôi phục. TOP TEAM có thể, nếu cần, yêu cầu ứng viên chứng minh danh tính của mình. TOP TEAM sẽ trả lời khách hàng trong thời gian quy định trong quy định bảo vệ dữ liệu của EU.

Yêu cầu một liên kết đăng ký

Xin chúc mừng!

Bạn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình là đăng ký làm thành viên của HyperFund.

Jonas & Morgan

hội thảo trên web bằng tiếng Thụy Điển

CHỦ NHẬT 6 giờ chiều GMT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

ROSIE

hội thảo trên web bằng tiếng Tây Ban Nha

Thứ Bảy & Thứ Bảy 9 giờ tối EDT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KRIS

hội thảo trên web bằng tiếng Hà Lan

Mỗi Thứ Bảy, 6:30 CH theo giờ GMT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KRIS

hội thảo trên web bằng tiếng Pháp

Mỗi THÁNG & THỨ SÁU 6:30 CH theo giờ GMT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

M. MULCAHY

hội thảo trên web

BST 2 giờ chiều thứ Hai hàng tuần

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KEITH W.

hội thảo trên web

BST 8 giờ tối và thứ sáu hàng tháng

Thời gian ở các thành phố khác nhau

KALPESH

hội thảo trên web

Mỗi TUE, WED & THU 6h30 PM EST / EDT

Thời gian ở các thành phố khác nhau

Ở TRONG

hội thảo trên web

Mỗi 7 giờ tối theo giờ EST / EDT HÀNG TUẦN

Thời gian ở các thành phố khác nhau

HỎI CHÚNG TÔI

Hãy hỏi bất cứ điều gì về HyperFund và chúng tôi sẽ gửi cho bạn câu trả lời rất nhanh.